• ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลศัลยกรรมGNG

    สถาบันทางกันแพทย์ ระดับโรงพยาบาล
    ระบบการรักษาแบบคุณหมอผู้เฉี่ยวชาญร่ามมือกันทั้งองค์กร