Before and After Photos

ศัลยกรรมจมูก
ศัลยกรรมโครงหน้า/ขากรรไกร
ศัลยกรรมดวงตา
ศัลยกรรมจมูกโดยไม่เสริมซิลิโคน(แบบ์No-Implant) |
จมูกงุ้มผู้หญิง |
จมูกงุ้มผู้ชาย |
จมูกเบี้ยว |
ศัลยกรรมจมูกเคสแก้ |
ผ่าตัดแก้อาการอักเสบแบบReconstruction |
ศัลยกรรมจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนที่ซี่โครง |
ศัลยกรรมจมูกแบบS-line |
จมูกยาว |
ศัลยกรรมจมูกที่แก้ปัญหาโพรงจมูก |
การตัดปิกจมูก |
จมูกกรม |
จมูกสั้น |
จมูกแบน ต่ำ |
เคสกระดูกจมูกหัก |
ผ่าตัดที่แก้อาการคัดจมูก |
ศัลยกรรมจมูกสำหรับผู้ชาย |
ดั้งจมูกกล้าง |
Before
After
 • 1
 • 2
 • 3
Before
After
 • 1
Before
After
 • 1
 • 2
Before
After
 • 1
Before
After
 • 1
 • 2
 • 3
Before
After
 • 1
 • 2
Before
After
 • 1
 • 2
Before
After
 • 1
 • 2
Before
After
 • 1
 • 2
Before
After
 • 1
 • 2